Průvodce výběrem pily

Srovnání řezných technologií Echidny

Je bohužel častou praxí, že výrobci přeceňují svoje produkty, využívají neznalosti (své nebo zákazníkovy) a za účelem zvyšování prodejů  propagují svoje výrobky i pro aplikace, pro které se nehodí.
My v Echidně se snažíme zvyšovat povědomí o specifických i obecnějších vlastnostech našich produktů, jejich výhodách i nevýhodách. Není nic lepšího než jednání s poučeným zákazníkem disponujícím uceleným přehledem, který nám je schopen (a ochoten) dodat relevantní vstupní data, abychom mohli, nejlépe společně, dojít k nejlepšímu možnému řešení úkolu.

Následující tabulka poskytuje orientační shrnutí vybraných klíčových vlastností jednotlivých v Echidně využívaných technologií. Hodnoty v ní vycházejí z empirických dat nasbíraných a vyhodnocených na základě letitých zkušeností a odbornosti v oboru.

Vývojový diagram výběru pily níže naznačuje, jaké základní aspekty a v jakém pořadí by v rozhodovacím procesu měly být zvažovány.