Project Category: ostatní nástroje

Skalní frézy

V uceleném sortimentu hydraulických cirkulárních a rotačních zařízení Echidny nemohou chybět skalní frézy. Tento nástroj s obvykle dvěma rotujícími příčnými bubny je skvělým pomocníkem při rozrušování horninových a betonových vrstev a tvrdých kompaktních zemin. Hodí se tak při dobývání hornin, výkopových pracích při zakládání staveb, demoličních pracích, profilování betonových nebo skalních stěn např v tunelech apod.
Principiálně fungují skalní frézy Echidny podobně jako karbidové pily: vnější karbidové ozubení narušuje při rotaci strukturu horniny velkou silou při nižších obvodových rychlostech.

Charakteristika skalních fréz

pro bagry velikosti 1-70 tun
podpora bubnu po celé délce
přímý pohon bez převodovky
otěruvzdorné karbidové ozubení s možností výměny opotřebených hrotů
řezný výkon až 810 kW
díky speciálnímu těsnění bubnů je možné řezat i pod vodou
pro práce na komunikacích, skrývky, demolice apod.
možnost modifikace skalní frézy na míru a volby doplňků pro speciální aplikace (šířka bubnů dle požadavků, náhradní hroty, hydraulický rotátor apod.)

Skalní frézy vyrábíme ve variantě symetrické se dvěma bubny nebo s jednostranným bubnem.
U fréz nižších tříd je možné v konstrukci eliminovat střední část bez ozubení, a to natočením bubnů – zalomením jejich os; při činnosti je tak odebírán materiál rovnoměrně po celé šířce frézy, i pod střední spojující částí. To je zapotřebí např. při provádění drážek, příkopů apod.

Specifikace modelů

Pařezové frézy

Odfrézování pařezů představuje ekologicky přívětivější způsob odstraňování pařezů oproti jejich vytrhávání.
Pařezové frézy Echidny jsou postaveny na stejných pohonných jednotkách, jaké využívají diamantové pily řady HS, a tím dosahují vysokých obvodových rychlostí potřebných pro efektivní frézování. Oproti jednoúčelovým a složitým pařezovým frézám dostupným na trhu mají Echidna frézy výhodu v univerzalitě pohonné jednotky a její kompaknosti. S bagrem je pak možné frézovat pařezy a po výměně za diamantový kotouč získáte efektivní nástroj pro řezání betonu, kamene, kovů apod.
Dosah pařezové frézy a její manipulovatelnost je dána dosahem a pohyblivostí ramene bagru nebo jiného vozidla, na kterém je fréza instalována.

Charakteristika pařezových fréz

Modely pro bagry 1 – 20 tun, využitelné rovněž pro traktory, smykové nakladače apod.
Lehká kompaktní konstrukce
Jednoduchá a rychlá výměna poškozeného zubu přímo v místě používání
Frézování nad i pod úrovní terénu, dle parametrů ramene/výložníku bagru
Snadná konverze na pilu pro řezání betonu, kovů apod.
Vhodné pro krajinářské úpravy, úpravy pařezů podél komunikací a lesnictví

Na frézovacím kole používáme kvalitní párové držáky ve třech tvarových variantách – přímé, zakřivené a reverzní – a v nich kvalitní karbidové zuby se speciálním zakřivením prodlužující životnost zubu. Uspořádání zubů v držácích pak vytváří výhodný široký frézovací profil.

Specifikace modelů

Modely

SG2

SG3

SG4

Velikost nosiče

tuny

5 – 12

10 – 16

15 – 25

Průměr frézovacího kola

mm

400

500

600

Počet zubů

22

26

30

Max. výkon

kW

65

140

230

Max. pracovní tlak

MPa

30

30

30

Max. průtok

lpm

120

260

350

Max. otáčky

rpm

1900

2500

3000

Hmotnost (pohonná jednotka)

kg

85

150

240

“Case drain” požadován

ano

Ukázky aplikace

Zemní vrtáky

Kvalitní vrtná zařízení Echidny jsou určena pro
práci i ve velmi obtížných podmínkách. Vlastní
vrtný nástroj vyrobený z odolné otěruvzdorné
oceli charakterizuje trojitá šroubovice na jejímž
čele jsou rozrývací hroty a korunka z tvrdokovu
v uspořádání minimalizující opotřebení
nástroje.
Díky vysokému kroutícímu momentu jsou vrtná
zařízení vhodná i do zemin pevné a tvrdé
konzistence s výskytem kamenů.

Charakteristika

Rotační vrtání bez proplachu
Modely pro rypadla a nakladače čelní i smykové
Výkonné a kompaktní zařízení pro vrtání ve všech druzích zemin, v kombinaci s pažením i pro vrtání ve zvodnělých terénech

Pohonné jednotky

Přímý pohon hydromotorem (bez převodovky)
Kompaktní design pro vysoký výkon
Výstupní hexagonální hřídel, škála adaptérů k dispozici
Vysoké hodnoty hydraulického tlaku (350 barů) umožňují využití plného výkonu bagru

Vrtáky

Rozměrové parametry vrtáku – délka závitové části, stoupání závitů apod. – dle druhu zeminy/horniny a dle požadavků na hloubku a průměr vrtu
Trojitá šroubovice z plátů z otěruvzdorné oceli
Odolné řezné zuby ze slinutého karbidu optimálně vyplňující celý profil
Pro velmi hluboké řezy k dispozici prodlužující nástavce

Schéma zařízení

Detail čela vrtáku s rozrývacími prvky ze slinutého
karbidu uspořádanými tak, aby řezné dráhy hrotů
při rotaci vrtáku vyplnily rovnoměrně celý profil.
Rozpojená hornina je pak nabírána a vynášena do
závitů vrtáku.

Specifikace modelů

Pohonná jednotka

AD3

AD4

AD5

Velikost nosiče

tuny

5 – 12

10 – 16

15 – 25

Max. výkon

kW

41

60

112

Max. pracovní tlak

MPa

35

35

35

Max. průtok

lpm

120

120

120

Max. otáčky

rpm

180

180

180

Kroutící moment (při 35 Mpa)

Nm

4 340

5 830

9 720

Hmotnost

kg

130

170

250

Vrták

Max. průměr vrtáku D

mm

580

900

1150

Délka vrtáku Lc

m

1.5 – 2.5

2 – 3

2.5 – 3.5

Délka závitové části Lz

m

1/4 – 1/2 z Lc

1/4 – 1/2 z Lc

1/4 – 1/2 z Lc

Délka nástavce

m

1.5

2

2

Aplikace

  • zakládání staveb – piloty, mikropiloty
  • terénní úpravy
  • jiné aplikace

Ukázka aplikace

12t bagr navrtává 3,7 m hluboký vrt o průměru 350 mm vrtákem Echidny s pohonem AD3 za použití prodlužovacího nástavce.

Vrtné zařízení Echidny AD4 s prodlužovacím nástavcem zhotovuje vrty pro piloty.