Skalní frézy

V uceleném sortimentu hydraulických cirkulárních a rotačních zařízení Echidny nemohou chybět skalní frézy. Tento nástroj s obvykle dvěma rotujícími příčnými bubny je skvělým pomocníkem při rozrušování horninových a betonových vrstev a tvrdých kompaktních zemin. Hodí se tak při dobývání hornin, výkopových pracích při zakládání staveb, demoličních pracích, profilování betonových nebo skalních stěn např v tunelech apod.
Principiálně fungují skalní frézy Echidny podobně jako karbidové pily: vnější karbidové ozubení narušuje při rotaci strukturu horniny velkou silou při nižších obvodových rychlostech.

Charakteristika skalních fréz

pro bagry velikosti 1-70 tun
podpora bubnu po celé délce
přímý pohon bez převodovky
otěruvzdorné karbidové ozubení s možností výměny opotřebených hrotů
řezný výkon až 810 kW
díky speciálnímu těsnění bubnů je možné řezat i pod vodou
pro práce na komunikacích, skrývky, demolice apod.
možnost modifikace skalní frézy na míru a volby doplňků pro speciální aplikace (šířka bubnů dle požadavků, náhradní hroty, hydraulický rotátor apod.)

Skalní frézy vyrábíme ve variantě symetrické se dvěma bubny nebo s jednostranným bubnem.
U fréz nižších tříd je možné v konstrukci eliminovat střední část bez ozubení, a to natočením bubnů – zalomením jejich os; při činnosti je tak odebírán materiál rovnoměrně po celé šířce frézy, i pod střední spojující částí. To je zapotřebí např. při provádění drážek, příkopů apod.

Specifikace modelů