Příslušenství

Při objednávce pily jsou standardními součástmi “balení”(v ceně pily):

 • vlastní pohonná jednotka
 • otočný stojan
 • držák na kryt

K tomu je možné si vybrat další prvky z naší nabídky příslušenství potřebné pro konkrétní druh aplikace, mezi ty nejčastější patří (kotoučům je věnována samostatná sekce):

 • automatická kontrola chladicí vody
 • kompozitní ochranné kryty
 • upínací desky/adaptéry
 • optimizéry řezání
 • konzolové nástavce pro odsazené řezání
 • nástavce pro vícekotoučové pily

Automatické spouštění chladicí vody

Echidna navrhla důmyslný integrovaný systém spouštění proudu chladicí vody, kdy vodní ventil napojený na hydraulický okruh pily pouští vodu k chladicím tryskám (umístěnými v krytu kotouče) jen při běhu pily. Výhody jsou:

 • značné úspory vody
 • velmi snadné zapojení
 • snížení počtu externích hadic v okolí pily
 • optimální umístění vodních trysek

V naprosté většině případů je nutné zajistit chlazení kotouče vodou při řezání Echidna diamantovou pilou:

 • Zabráníme tím přehřívání kotouče, a tedy snížení účinnosti řezání nebo v horším případě poškození kotouče.
 • Eliminujeme prašnost při řezání, a tím se zlepší hygienické podmínky pro osoby v okolí. Z toho důvodu doporučujeme chlazení i pro pily karbidové a OmniCut (kde jinak není nezbytně nutné).

Kompozitní ochranné kryty

Úlomky a odštěpky při řezání mohou létat na velké
vzdálenosti a ohrozit bezpečnost osob nebo způsobit škody, proto je dobré používat ochranný kryt kotouče, který je brzdí.

Ochranné kryty Echidny:

 • Jsou polohovatelné jako celek, lze je natáčet podle potřeby.
 • Jsou složeny ze dvou částí, které lze vůči sobě natáčet, a tím zvětšit úhel krytí kotouče.
 • Na horním obloukovém pásu je zpravidla umístěn vodní rozdělovač, který vodu přicházející z vodního ventilu rozvádí do trubek s tryskami, a tím je zajištěno optimální chlazení kotouče z obou stran krytu.

Upínací desky / adaptéry

Na přání vyhotovíme upínané zařízení, aby bylo možné pilu, nebo jiný nástroj, připojit na bagr s libovolným upínacím systémem.

Optimizéry řezání

Optimizér je prvek automatizace provozu pily výrazně zvyšující produktivitu práce a životnost kotouče.

 • Je tvořen hydraulickým servomotorem umístěným na bagru a propojeným s hydraulickým okruhem bagru.
 • Snímá okamžitou hodnotu tlaku oleje v přívodní větvi pily a podle ní zajišťuje optimální posun ramene bagru.
 • Aktivace optimizéru v bagru znamená v podstatě režim autopilota při řezání pilou.

Konzolové nástavce pro odsazené řezání

V některých případech (např. tam kde je omezený prostor pro pohyb bagru, typicky podél liniové překážky) je zapotřebí vyložit pilu tak, aby řezání probíhalo mimo dráhu pohybu bagru. Echidna nabízí varianty:

 • standardní – umožňující odsazení fixní délky
 • manuálně či hydraulicky nastavitelné – umožňují proměnlivé odsazení.

Toho se s výhodou používá pro dosažení přesně paralelních řezů, jako alternativa k vícekotoučovým pilám. Bez nutnosti přemisťovat bagr.

K těmto nástavcům vyhotovíme i speciální stojany pro ukládání.

Nástavce pro vícekotoučové pily

Ze standardní jednokotoučové diamantové pily lze snadno vytvořit vícekotoučovou pomocí nástavců. Využití je např. pro:

 • zemní rýhování pro potrubní vedení
 • řezání vozovky
 • těžbu kamenných bloků

Nástavce jsou vhodné pro pily velikosti D3 a vyšší a lze jimi dosháhnout distance mezi kotouči až 500 mm.

Video

Ukázka funkce automatické regulace chladicí vody.