Lištové systémy

Specialita Echidny

Demoliční práce nebo speciální práce v tunelech a na komunikacích často vyžadují řezání v různých směrech, pod různými úhly a v omezeném prostoru pro pohyb bagru.

Pro tyto náročné úkoly přišla Echidna s řešením v podobě řezných systémů, kam patří především lištové systémy a rotační hlavy s teleskopickým ramenem. Tyto systémy sestávají z tiltů, rotátorů, lišty (nebo teleskopického ramene) a pojezdu s řeznou jednotkou, v uspořádání, které umožňuje přesnou polohovatelnost a variabilitu řezů z jedné polohy bagru.

Složitost řezného systému – počet konstrukčních prvků a jejich konfigurace – je dána vždy konkrétním účelem a nároky klienta – systémy jsou vyráběny zakázkově.

Proč lišta?

Diamantovou pilou upevněnou přímo na násadě bagru lze řezat pouze ve svislé radiální rovině dané polohou ramene bagru. Za použití Echidna otočného adaptéru lze omezeně provádět i stěnové vodorovné řezy. Při použití Echidna nástavce pro odsazené řezání lze efektivně řezat liniově, např. podél překážky (zeď, příkop), stále však pouze rovnoběžně s radiální rovinou. Lištové systémy naproti tomu nabízejí flexibilitu a značně rozšiřují možnosti řezání.

Charakteristika lištových systémů

Zakázková výroba – výroba na míru
modely pro bagry od 2 tun, délka lišt 2 - 6 m
Ve ztížených podmínkách zvyšují produktivitu práce a bezpečnost obsluhy
Efektivní řezání vodorovných, svislých i šikmých konstrukcí pod různými úhly řezů
Možnost volby dálkového ovládání
Možnost zabudování laserového měření

Schéma lištového systému

Každý lištový systém Echidny je originál navržený a vyrobený podle individuálních požadavků, mívá však svoje charakteristické prvky. Základními parametry určující podobu lištovéh systému je počet os a rozsahy rotací, délka lišty a hydraulický průtok nosiče lišty.

1 – tilt-rotátor nebo jednoduchý rotátor
2 – nosný rám
3 – pojezdový vozík
4 – mechanismus naklápění
5 – lišta
6 – rotátor zařezávací ruky
7 – zařezávací rameno
8 – řezný kotouč
9 – upínací deska na bagr

Důsledkem flexibility lištového systému je rovněž to, že i při nerovném nebo ukloněném povrchu, na kterém stojí bagr, je možno docílit přesně vodorovných a svislých řezů.

Příklad nastavení polohy lišty a kosé řezání svislé stěny při obecném postavení bagru vůči stěně je na následujícím obrázku.

Aktuální lištové projekty

Lištový systém ACS75R
Duralový systém ACS35R

Ukázky aplikace

4-osý lištový systém s D4HP

  • video ukazuje artikulaci, testovací řezání betonového bloku a ostrý provoz systému v tunelu

Řezný systém s teleskopickým ramenem

  • nasazení při tunelových pracích při odstraňování primárního ostění
  • systém byl ovládán dálkově, hloubka řezu byla snímána laserově

Související produkty