O nás

Timeline

Historie Echidny je velmi pestrá a charakterizuje ji postupný vývoj v několika vysoce specializovaných oborech. Od svého vzniku na počátku 90. let v Austrálii dokázala prorazit v oblasti přístrojového vybavení a programování, které se rozvinulo do automatizace výrobních linek a robotiky, kdy navrhovala a vyráběla rozsáhlé sofistikované výrobní systémy, hlavně pro automobilový a telekomunikační průmysl. V letech 2006 – 2008 firma zaregistrovala and ihned reagovala na mezeru na trhu a začala se postupně specializovat na stavební, těžební a demoliční techniku. Svým novátorským a neotřelým přístupem dokázala tento obor pousnout o kus dopředu a dostala se v této oblasti v Austrálii na špici. Stoupající zájem a poptávka z dalších zemí nakonec vedla k rozšíření a založení dceřiné firmy v České republice – Echidny CZ, kam se přesunula výroba pro evropský a americký trh. Nejnověji, v roce 2019, bylo vznikem Echidny USA formálně stvrzeno rozhodnutí se sebevědoměji prosazovat na severoamerickém trhu.

Současnost a strategie Echidny

Echidna neusiluje o masovou produkci, nýbrž i nadále chce zůstat progresivním podnikem, který využívá svých kapacit k neustálému vývoji nových technik a zařízení, a také na zvyšování přidané hodnoty a inovaci již osvědčených strojů. Hlavní motivací je citelný nárůst zájmu o přechod k větší automatizaci v odvětvích, která jsou tradičně velmi závislá na lidském faktoru. Echidna již nyní nachází řadu konkrétních zakázek, na kterých jsou tyto novinky testovány v praxi. Svým důrazem na vývoj se udržuje vždy o krok napřed před konkurencí.

Úspěch Echidny stojí na osobním nasazení, loajalitě a nadšení pro věc jednotlivých členů týmu, pro které je největší odměnou příležitost být součástí celého procesu vzniku nového stroje – od samotného nápadu přes realizaci až po úspěšné nasazení stroje v praxi.

Dr. Ing. George Jiří Fischer

Zakladatel a hlavní postava stojící za Echidnou po celou dobu její existence. V Echidně působí jako hlavní konstruktér a všestranný vývojář, kde se opírá, kromě přirozeného talentu, o zkušenosti nabyté z rozličných zajímavých projektů, například rovnání těžební věže v Indickém oceánu, zhotovení umělého srdce, stavba zařízení na výrobu optických zesilovačů a výhybek nebo vývoj diamantových nástrojů k řezání ultratvrdých materiálů.