Aplikace

Zemní práce při zakládání staveb / komunikací

Echidna pily si poradí s jakoukoli zeminou nebo horninou. Jsou využívány jako alternativa k hydraulickému kladivu s těmito výhodami:

 • jsou méně hlučné – menší zatížení okolí hlukem
 • produkují méně dynamického zatížení – vibrací, nehrozí narušení okolních staveb a jejich podloží
 • na minibagrech nebo robotech jsou schopné precizní práce i v omezeném prostoru, např. v suterénu stavby

Demolice staveb a komunikací

Diamantové pily a pily OmniCut jsou efektivním nástrojem při demolicích především betonových, železobetonových, ocelových a kamenných konstrukcí, jsou vhodné i pro řezání asfaltových povrchů vozovek. Nabízejí tyto výhody:

 • větší bezpečnost obsluhy oproti jiným metodám
 • snadná a rychlá instalace pily na bagr
 • pro větší variabilitu řezů je možné pily instalovat na lištový systém s rotátorem
 • pily lze využít i na robotech, 1t minibagrech, i naopak na velkých bagrech; pily lze rovněž adaptovat pro použití na smykových i klasických nakladačích

Těžba a zpracování kamene

Původně velmi typické využití Echidna pil bylo v dolech na těžbu hornin, nejčastěji vápence, mramoru, pískovce, žuly a čediče, zejména pro tyto účely:

 • řezání rozměrového kamene v místě těžby přímo z ložiska
 • dodatečné dělení velkých bloků na prvky požadovaných tvarů

Díky velkému počtu modelů, které Echidna nabízí, jsou pily dostupné nejen pro těžební doly, ale i pro menší stavební firmy a jednotlivce pro drobnější práce. Uplatnění zde najdou všechny tři základní typy pil:

 • Karbidové pily jsou vhodné pro měkčí kompaktní horniny; jsou charakteristické velkými průměry kotouče, větší šířkou řezu, snadnou výměnou opotřebovaných zubů a bez nutnosti chlazení kotouče.
 • OmniCut pily jsou unikátní svým širokým záběrem – poradí si s horninou libovolných vlastností – a vysokou produktivitou. Při rozsáhlých pracích je výhodné použít vícekotoučovou variantu.
 • Diamantové pily jsou univerzální a nejčastěji používané. Vyznačují se užšími precizními řezy, hladkou řeznou plochou a nutností chladit kotouč vodou při řezání. Jednokotoučové pilu lze snadno adaptovat nástavci na vícekotoučovou.

Mikrorýhování

Mikrorýhování je metoda vyřezávání drážek minimálních rozměrů při pokládce optických a elektrických kabelů zejména na asfaltových/betonových plochách v zastavěných oblastech. Má tyto výhody:

 • minimalizuje objem prací a tedy i čas a náklady na zhotovení
 • je prostorově úsporná
 • nejmenší možná destrukce okolních povrchů a jejich snadnější návrat do původního stavu

OmniCut pila je ideální nástroj pro tvorbu mikrorýh z těchto důvodů:

 • čistý, přesný řez
 • libovolná šířka řezu (rýhy), min. šířka je však 27 mm
 • max. hloubka řezu (rýhy) dle velikosti kotouče, např. kotouč Ø 1 m dosáhne max. hloubky 400 mm
 • vysoká rychlost řezání

Klasicky vybagrovaná rýha

Mikrorýha

Recyklace a zpracování materiálů

Vysloužilý materiál musí být často pro možnost dalšího použití/recyklaci rozložen na menší části. Pokud je Echidna diamantová pila vybavena správným kotoučem, je možno s ní řezat železné i barevné kovy, plasty, dřevo, sklovláknité materiály apod. Dosud byly pily úspěšně použity například na:

 • pneumatiky nákladních aut
 • kobercové role
 • papírové role
 • dřevotřísky i lepené dřevo
 • ocelové tubusy
 • vrtule větrných turbín, a další